Årskontroll Brannvarslingsanlegg 

Vi utfører servicen iht. Forskriftene NS-3960. Det er krav til årlig kontroll av automatiserte brannvarslingsanlegg.  

Årskontroll                              Nød- og Ledelyssystemer

Vi utfører servicen iht. Forskriften NEK EN-50172. Bygninger i risikoklasse 1-4 med flere en 2. etasjer anbefales bruk av nødlys. 

Årskontroll                  Brannslanger 

Vi utfører servicen iht. Forskriften NS-EN 671-3. For næringsbygg er det krav til årlig kontroll samt trykkprøving hvert 5.år. 

Årskontroll            Håndslokkere

Vi utfører servicen iht. Forskriften NS-3910. For næringsbygg er det krav til årlig kontroll, for private er det krav til kontroll hvert 5.år. 


Ta kontakt for uforpliktende tilbud. 


Det er strenge krav til service og vedlikehold innen disse disiplinene, våre service ingeniører er sertifiserte både ved leverandør, myndigheter samt grønt kursbevis. Kategori grønt kurs vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS-3929 og brannslanger samt tromler etter NS-EN 671-3.


La oss i BSV Fire Protection & Safety tenke på deg og dine kunders sikkerhet.