BSV Fire Protection & Safety Godkjenninger 

  • Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell 
  • FSE- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
  • FG-Godkjent foretak - Kiwa Teknologisk Institutt - Bygger på NS-3960
  • Sertifisert personell fra kjente leverandører 
  • FG-Sertifiserte service ingeniører fra Kiwa Teknologisk Institutt